Visualiseren
van medische beelden

op een mobile device

Door Pieter-Jan Van Robays
In opdracht van Dobco Medical Systems

http://verdediging.vanrobays.be

Inhoud

 • Situering
 • Onderzoek
  • Native vs. Hybride
  • Werking van de back-end
  • PNG met extra grijswaarden
 • Uitwerking
  • Login & beveiliging
  • Manipuleren van beelden
  • Metingen op beelden
  • Minimaliseren van dataoverdracht
  • Offline werken
  • Navigeren tussen studies
 • Conclusie

Situering

 • Vandaag nog steeds via fat clients
 • Ingewikkelde en oude architectuur
 • PACS server die communiceert over DICOM

Situering

PACS architectuur

Situering


 • Webapplicatie
 • Communicatie via JSON en PNG
 • Omzettingen gebeuren op de server
 • Enkel browser en actieve internetverbinding nodig

Situering

En mobiel?

 • PacsOnWeb in mobiele browser is traag
 • Nood aan offline werken
 • Enkel beperkte functionaliteit volstaat
 • Betere UX nodig

Onderzoek

Native vs. Hybride


Native

Hybride

Onderzoek

Werking van de back-end

 • Authenticatie via ASP.NET Forms
 • Leren interpreteren van DICOM-headers
 • Structuur van de vele PacsOnWeb modellen analyseren


Onderzoek

PNG met extra grijswaarden

 • Geen nood aan kleur, wel aan meer grijswaarden
 • PNG kent 4 kleurkanalen; per pixel 4 x 8-bit
 • Methode interpreteert dit als 1 groot 32-bit kanaal
 • 255 grijswaarden ⇨ 4 miljard grijswaarden

Uitwerking

Login & beveiliging

 • Aanmelden via zelfde procedure als webapplicatie
 • Paswoord & gebruikersnaam ingeven is teveel werk
 • Pincode om credentials lokaal te encrypteren

Uitwerking

Manipuleren van beelden

 • Zooming & Panning
 • Window Level
 • Stack scroll

Manipuleren van beelden

Window Level

 • Contrast en helderheid aanpassen volgens medische normering
 • Verschillen in radiodensiteit volgens Hounsfield schaling

Hoge radiodensiteit (botten)

Lage radiodensiteit (zacht weefsel)

Manipuleren van beelden

Stack Scroll

 • Beelden van CT of MRI scans
 • Nemen doorsneden van de patiĆ«nt
 • Kan tot duizendtal beelden bevatten

Reference Coordinate System

Manipuleren van beelden

Performantieverbeteringen

 • Enkel huidig zichtbare view berekenen
 • Beeld verkleinen naar maximaal de schermresolutie
 • Gebruik van background thread queue

Uitwerking

Manipuleren van beelden

Uitwerking

Metingen op beelden

 • Meten via slepen van twee vingers
 • Startpunten mogen niet onder de vingers liggen
 • 3 soorten metingen:

Lineair

Circulair

Trapsgewijs

Uitwerking

Minimaliseren
van de dataoverdracht

 • Volledig beeld downloaden:
  • Duurt te lang
  • Teveel duur dataverbruik
 • Enkel huidig zichtbare view downloaden
 • Bij zoom of pan de nieuwe view ophalen
 • Beelden cachen

Uitwerking

Offline werken

 • PNG's en JSON lokaal beveiligd bewaren
 • Download pauzeren en hervatten

Uitwerking

Navigeren tussen studies

 • Navigeren door hiĆ«rarchie van model
 • Vlot met zo weinig mogelijk stappen
 • Van overal oproepbaar via eigen gesture
 • Zeer belangrijk voor gebruiksvriendelijkheid

Conclusie

 • Vlotte en gebruiksvriendelijke applicatie
 • Wordt nu op App Market geplaatst
 • Getest en goed bevonden door radiologen
 • Gemiddeld 3x sneller dan webapplicatie

Vragen?

Shoot!

Bedankt

Pieter-Jan Van Robays
www.vanrobays.be

Dobco Medical Systems
www.dobcomed.com


Met dank aan dr. Marleen Denert, Jan Dobbenie en Kristof Coucke